ИЗРАБОТКАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ С ДВИГАТЕЛИ - ЧЕТИРИКОЛКИ, ЛОДКИ, МОТОРИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ

ИЗРАБОТКАТА НА РАЗЛИЧНИТЕ КОНСТРУКЦИИ С ДВИГАТЕЛИ - ЧЕТИРИКОЛКИ, ЛОДКИ, МОТОРИ И ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ 

«1»